2023. június 4., vasárnap

Pozsonyborostyánkő, Pozsony

 

Pozsony, Régi városháza

 

2023. jún. 4. (vasárnap)

Kórusfellépés Pozsonyban

Ferences templom

Németh Rezső aranymiséje

és

 városi séta Pozsony belvárosában,

várrom a Kis-Kárpátokban - Pozsonyborostyánkő

 
 

POZSONY

 

 

TÖRTÉNELEM

 

·        kelták és rómaiak (Pozsony és Dévény területén)

·        Borostyánkő-út mentén fekvő város

·        Buda török kézre kerülése (1541) után Pozsony lett a főváros (1848-ig)

o   országgyűlések - pozsonyi diéta

o   királykoronázások

·        Pozsony a koronázóváros: 11 magyar királyt koronáztak itt 1563 és 1830 között: Habsburg Miksa, Rudolf, II. Mátyás, II. Ferdinánd, I. Lipót, I. József, III. Károly, Mária Terézia, II. Lipót, I. Ferenc, V. Ferdinánd

·        1291: III. András királytól kapott városi rangot (fallal vehette körül magát)

·        1405: Zsigmond király idején szabad királyi város lett

·        Pozsony város zászlaja: piros-fehér

·        Pozsonynak óvárosának 4 kapuja volt:

o   Lőrinc kapu

o   Mihály kapu

o   Halász kapu

o    

·        Pozsony 1910-ben: 42 % német, 41 % magyar, 15% szlovák

o   Pressburg (a város német neve)

 

LÁTNIVALÓK

 

·        Andrássy-temető: a magyar grófok temetkezőhelye

·        Petőfi-szobor (1911) – Medikus kert (2003)       [eredetileg Ligetfalun volt]

·        Prímási Palota (1781)

o   1820-ig az esztergomi érsek pozsonyi székhelye (1543-ben a török elfoglalta Esztergomot, így az érsek állandó székhelye: Nagyszombat)

o   a reformkorban a felsőtábla ülésterme a püspöki palota nagyterme volt

o   tükörterem: 1805-ös Pozsonyi béke az austerlitzi csata után (I. Ferenc császár elveszíti német-római címét és Velencét, Isztriát, Dalmáciát, Tirolt)

o   1850-es dunai árvíz emléktáblája

o   Paracelsus emléktáblája [elhamvasztott és újjáélesztett rózsa; aranykészítés]

o   Héró és Leandrosz tragikus szerelmét ábrázoló falikárpit [6 angol gobelin]

o   Sárkányölő Szent György szobra [ápr. 24.: Szent György napja – városi napok Pozsonyban]

o   kápolna (Maulbertsch kupolafreskója és Szent László festmény a főoltáron)

o   Arany-szoba (Haynau itt írta alá az aradi vértanúk halálos ítéletét)

·        egykori Városháza

o   reneszánsz loggiás belső udvar

o   Rómer Flóris (1815-1889) mellszobra (1907, Stróbl Alajos) – bencés szerzetes; a magyar régészet atyja

o   pozsonyi rőf (0,78 m)

o   francia ágyúgolyó (ezen házaknak nem kellett adót fizetniük)

o   pozsonyi hóhér (kínzókamra)

·        Apponyi-palota

·        Szent Szalvátor-templom

·        Ferences templom

o   vasárnaponként magyar szentmise (de. 9.00)

o   főoltáron Szent Imre és Szent László neobarokk szobrai

o   gótikus Szent János-kápolna (1380)

·        Mirbach-palota (1770)

·        Óváros – főtér

o   Roland-kút (1572)

·        Magyar Királyi Kamara/Egyetemi Könyvtár (18. század)

o   1802 és 1848 között itt ülésezett az alsóház (Kossuth és Petőfi)

o   balra eső épületben született Kempelen Farkas (1734-1804)

·        Klarissza templom (gótika)

·        egykori bencés gimnázium (a jezsuitáktól vették át a bencések)

o   Bartók-emléktábla

o   Erkel Ferenc is itt tanult

·        Mihály-kapu/Mihály-torony (az óváros egyetlen fennmaradt középkori kapuja)

o   0 km (emléktábla)

o   Pozsony legkeskenyebb háza (1,5 m széles!)       [„Kebab ház”]

o   Szent Mihály és Nepomuki Szent János barokk szobraival díszített híd (az egykori várárok felett)

o   1602: boszorkányégetés kezdete (Borbála) - emléktábla

·        barokk Trinitárius templom és kolostor (később megyeháza)

o   az egykori kolostor-megyeházát lebontották, és 1840-ben helyére építették a mai épületet

o   az ún. kerületi ülések itt zajlottak – gr. Széchenyi István felajánlása! /Magyar Tudós Társaság/

·        Casino

·        zsidó emlékek Pozsonyban: zsidó mikve, zsinagóga, zsidó temető; Chatam Sofer rabbi mauzóleuma

·        Zichy-palota

·        Patzkó Nyomda emléktáblája: Magyar Hírmondó             [első nyomtatott magyar folyóirat]

·        Pálffy-palota                                                                   [akárcsak a barokk Győr!]

·        Academia Istropolitana: Mátyás király által alapított reneszánsz oktatási központ /egyetem/

·        Szent Márton-dóm (14. század)

o   korona a torony tetején [3 mázsa]

o   koronázótemplom

o   Koronázási menet (sárgaréz koronácskák végig a koronázási útvonalon)

o   Alamizsnás Szent János barokk kápolna (1732)

o   Szent Márton-szobor [barokk huszárcsákóval és mentében!]

o   Pázmány Péter sírja

o   Pálffy-család kriptája [Győr törökök alóli felszabadítója]

·        Pozsonyi vár

o   egy ideig itt őrizték a Szent Koronát az egyik bástyában (koronatorony)

o   Corvin-kapu (késő-gótika)

·        Úri utca [akárcsak a budai várban!] – főúri paloták sora

·        Halász kapu és Halász bástya

o   Mária Terézia töltette fel a vizesárkot…

·        Nemzeti Színház (1886, neoreneszánsz)

o   nyitó operaelőadás: Katona József: Bánk bán   (vezényel: Erkel F.)

·        Carlton - eredetileg Zöld Fa Szálló (Kossuth Lajos a szálló erkélyéről hirdette ki Magyarország szabadságát, miután V. Ferdinánd aláírta az áprilisi törvényeket, és előző nap megbízta gróf Batthyány Lajost az első felelős magyar kormány megalakításával)

·        villamosjárat Pozsony és Bécs között              [vasárnapi délutáni kávézás Bécsben]

·        Redut

·        Koronázó domb egykori helye…

·        Kék templom - Szent Erzsébet-templom (1913, Lechner Ödön)

·        Duna utcai magyar iskola [eredetileg Kempelen Farkas háza állt itt]

·        Grassalkovich-palota (1700)             [ma a szlovák köztársasági elnök rezidenciája]

 
 
 


 
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

KÉT HÉTTEL KORÁBBAN...

  NYÁRI BRINGATÚRA   - felszerelés átnézése (hasznos dolgok listája alább) - biciklis táska beszerzése - zsebpénz váltása (Euró!) ...